Đại Thiên Bồng

15/05/2020 - 10:45 · 99.68 K
Tất cả tập

Tôn Ngộ Không trốn thoát khỏi Thiên đình, Thiên Bồng nguyên soái nhận lệnh Ngọc đế truy bắt Yêu Hầu, trong quá trình tình cờ gặp cô gái thông minh lương thiện Bảo nhi. Quá trình từ Thiên Bồng nguyên soái biến thành Trư Bát Giới - đồ đệ thứ 2 của Đường Tăng

Ngày công chiếu : 25/01/2020
Số tập : 1
Độ dài : 100 phút

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Review phim hay